Examens

Onze examens

Visavi is naast educatieve uitgever ook examenleverancier. Wij bieden examens voor de kappers- en schoonheidsopleidingen en diverse keuzedelen van de uiterlijke verzorging in het mbo. Doordat we een totaalpakket aanbieden, van opleiding tot examinering, kunnen we voor studenten en onderwijsinstellingen een hoge kwaliteit waarborgen. Als examenleverancier hebben wij als doel om kwalitatief goede examenproducten te ontwikkelen waarmee scholen kunnen examineren. Wij richten ons volledig op de ontwikkeling en doorontwikkeling van onze examenproducten. Daarnaast biedt Visavi ook een assessorenpoule van ervaren professionals uit de branche die scholen assisteren bij het examineren.

Uitgangspunten

Visavi streeft ernaar dat examens representatief en valide zijn. Door onze uitgebreide ervaring in deze sector, kennen we de specifieke behoeften van studenten en scholen. Bij de ontwikkeling van onze examens staan deze behoeften altijd centraal, net als het leveren van de hoogste kwaliteit. Zo zijn onze examens altijd gebaseerd op het laatste kwalificatiedossier, zodat ze een perfecte afspiegeling vormen van wat een student moet kennen en kunnen. Dankzij een optimale betrouwbaarheid zijn onze examens toepasbaar op elke school en voor elke student.

Erkende examenleverancier

Stichting Examenkamer heeft Visavi in 2022 opnieuw gecertificeerd, waardoor we een erkende examenleverancier zijn. Bij de (door)ontwikkeling van onze examens volgen wij vaste procedures, waarmee we de kwaliteit van onze examens borgen.

Als erkende examenleverancier streeft Visavi ernaar om nauw samen te werken met ervaren toets- en onderwijskundigen. Bij het ontwikkelen of wijzigen van onze examenproducten, koppelt Visavi de toetsdeskundigen aan professionals uit de praktijk. Zo waarborgen we niet alleen onderwijskundig, maar ook inhoudelijk de kwaliteit van onze examens.  

Kwaliteitsbewaking

Onze examencommissie is samengesteld uit verschillende bekostigde- en niet-bekostigde scholen en professionals uit de branche. Onze examencommissie bewaakt onder andere de rode lijn en visie van onze examens en accordeert ook onze examenproducten. Naast de examencommissie hebben wij ook twee vaststellingcommissies, voor de haarverzorging en schoonheidsverzorging. Vaststellingscommissies leveren onder meer inhoudelijke input voor onze examenproducten en bepalen in samenwerking met de toetsdeskundigen de opbouw en invulling van het examen. 

Altijd up-to-date

Onze examenproducten worden continu gemonitord en geactualiseerd met behulp van de laatste inzichten en analyses van onze toetsdeskundigen. Visavi streeft ernaar dat examens altijd up-to-date blijven en aansluiten bij het vak zoals het vandaag de dag wordt gegeven. Jaarlijks hebben wij twee momenten (winter- en zomeronderhoud) waarop wij deze analyses uitvoeren en eventuele aanpassingen doorvoeren. Visavi heeft een goede relatie opgebouwd met haar klanten en voert jaarlijks evaluatiegesprekken om feedback en verbeterpunten op te halen, zodat we de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

Ons prijsmodel

Ontdek het prijsmodel van Visavi: één vaste prijs per student per jaar. Benieuwd naar wat je krijgt? Zie het onderstaande overzicht en laat je verrassen! Met Visavi weet u precies waar u aan toe bent, zodat u zich kunt richten op het essentiële: het opleiden van de volgende generatie. Kies voor betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie. Kies voor Visavi en ervaar het verschil.